Algemene voorwaarden

Op alle onze diensten en aanbiedingen zijn de algemene voorwaarden van ICT office van toepassing.

De ICT~Office Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840.